App.telemetry

Registratúra

Home » Registratúra » App.telemetry

Súhrn detailných dát o priebehu činnosti aplikácie a časoch odozvy distribuovaných softvérových aplikácií.

App.telemetry zachytáva priebeh požiadavky používateľa cez jednotlivé servery a lokality a zaznamenáva podrobné informácie o každej aplikácii, akou je napríklad čas vykonania a zotrvania v rámci služby, či predmet a doba trvania databázového dotazu. Popisuje pritom príslušnú cestu cez systém, čím pomáha rýchlo a presne identifikovať kritické body a aplikovať opatrenia.

Výkonné a dostupné aplikácie sú rozhodujúcou podmienkou úspešného fungovania IT služieb. Na výnimočné situácie a odchýlky musí byť správca schopný rýchlo reagovať. S produktom App.telemetry má organizácia všetky úrovne služieb (Service Levels) neustále pod kontrolou. Individuálne nastaviteľné riadiace pulty jej poskytujú informácie o prevádzke všetkých kritických aplikácií.

Nástroje pre monitoring výkonnosti aplikácií pomáhajú IT oddeleniam vykonávať dohľad a kontrolu prevádzky kritických aplikácií v produkčnom prostredí – od pracovného miesta až po výpočtové stredisko. Incidenty je možné analyzovať bezprostredne a bez nutnosti následnej simulácie (reprodukcie incidentu). Možnosť priamej odozvy používateľov na Help Desk výrazne zjednodušuje riešenie problémov.