Folio

Registratúra

Home » Registratúra » Folio

Správa dokumentov a pracovných postupov, určená najmä pre komerčné organizácie.

Folio ako univerzálny DMS/ECM systém zabezpečuje jednotnú evidenciu, katalogizáciu, ukladanie a archiváciu digitálnych dokumentov a pracovných podkladov v organizácii, ako aj neformálnu a formalizovanú spoluprácu.

Je to prvý softvérový produkt, ktorý bol certifikovaný podľa európskej normy MoReq2 pre spracovanie spisov a záznamov – Records Management. Vďaka podpore technologických štandardov ako HTTPS, WebDAV, CalDAV či CMIS umožňuje bezpečnú a spoľahlivú prácu so systémom aj na smartfónoch a tabletoch. Tvorí technologický základ produktu eGov-Suite. Folio je k dispozícii v troch edíciách, odstupňovaných podľa rozsahu dostupných funkcií – Enterprise, Compliance a Governance. Umožňuje tak pripraviť riešenia presne na mieru podľa potreby konkrétneho zákazníka.
Folio Enterprise
Poskytuje spoľahlivú evidenciu a uchovávanie všetkých digitálnych podkladov v organizácii. Všetky elektronické dokumenty sú evidované a bezpečne uložené v úložisku dokumentov. Umožňuje neformálnu spoluprácu skupiny pracovníkov pomocou aplikácií známych zo sociálnych sietí, ktoré integruje pomocou OpenSource portálu Liferay. Podporuje agilné biznis procesy, ktoré sprístupňujú neformálnu spoluprácu účastníkov na riešení úloh.
Folio Compliance
Obsahuje rovnaké nástroje ako verzia Enterprise, navyše však ponúka aj implementáciu a dokladovateľné plnenie požiadaviek na pracovné postupy v organizácii v súlade s legislatívnymi a podnikovými požiadavkami, normami, štandardami a smernicami. Umožňuje vykonávanie elektronických auditov.
Folio Governance
Ponúka rovnaké funkcie ako verzia Compliance, ktoré rozširuje o nový európsky štandard pre spracovanie elektronických záznamov a spisov MoReq2. Správa dokumentov je založená na rámcových pravidlách, ktoré vyvinulo európske fórum DLM. Štandard MoReq2 definuje pravidlá, necháva však aj voľný priestor pre individuálne riešenia.