iRegistratúra

Komplexné riešenie elektronickej registratúry poskytujúce overené služby a funkcie v cloude

Aktuálna verzia v súlade s legislatívou.

Jednoduchý, prehľadný a efektívny dokument manažment systém.

Integrácia na ÚPVS.

Správa registratúry je jednou zo základných povinností každej organizácie. K tomu aby prebiehala plynule a bez chýb je potrebná spoľahlivá softvérová služba, ktorá celý proces práce s dokumentami význame uľahčí.

Rovnako ako naše služby pre veľké spoločnosti a verejnú správu, tak aj naše softwarové riešenia pre malé spoločnosti spĺňajú tie najprísnejšie legislatívne štandardy EU a sú v súlade so slovenskou legislatívou. Ich jednoduchosť, prehľadnosť a logické usporiadanie používateľského rozhrania zabezpečia plynulú a efektívnu správu dokumentov ako aj kontrolu všetkých súvisiacich  procesov.

Základné služby riešenia iRegistratúra

Systém na správu dokumentov a riadenie procesov „iRegistratúra“ prináša komplexné riešenia umožňujúce konzistentnú, efektívnu a bezpečnú prácu s elektronickými dokumentami, ktoré sú v súlade s legislatívnymi požiadavkami počas celého ich životného cyklu. Je vhodný pre všetky typy malých a stredných organizácií, ako sú: malé podniky, školy, organizácie sociálnych služieb, kultúrne organizácie, ako sú divadlá, galérie, múzeá atď.

iRegistratúra

Základná softvérová služba zabezpečujúca automatizovanú správu registratúry.

Viac informácií

Spracovanie zmlúv a dodatkov

Elektronizácia procesov uzatvárania zmlúv a dohôd.

Viac informácií

Spracovanie cestovných príkazov

Elektronizácia procesov a spracovanie domácich a zahraničných cestovných príkazov.

Viac informácií

Integrácia na ÚPVS

Integrácia do infraštruktúry eGovernmentu a pripojenie k elektronickým schránkam Ústredného portálu verejnej správy.
Umožňuje rozsiahlu integráciu do eGovernment infraštruktúry a pripojenie na elektronické schránky Ústredného portálu verejnej správy. Z prostredia automatizovanej správy registratúry je možné obojsmerne komunikovať s využitím elektronických schránok aj kvalifikovaného elektronického podpisu, prípadne kvalifikovanej elektronickej pečate.

Viac informácií

Spracovanie požiadaviek na objednávky

Efektívny manažment požiadaviek a postupov obstarávania tovaru, prác a služieb.

Viac informácií

Spracovanie dovoleniek

Riešenia pre elektronické
spracovanie dovoleniek.

Viac informácií

Pracovné porady a úlohy

Zjednodušenie správy životného cyklu pracovných úloh.

Viac informácií

Spracovanie doručených faktúr

Podpora a plné elektronické spracovanie celého životného cyklu došlých faktúr.

Viac informácií

Dokument manažment systém

Systém na vytváranie, evidenciu a ukladanie rôznych typov dokumentov.

Viac informácií

Doplnkové služby v cloude

Zvyšujú používateľský komfort a poskytujú ďalšiu funkcionalitu. Dajú sa zakúpiť len v spojení s niektorou zo základných služieb.

Fulltextové vyhľadávanie

Efektívne fulltextové vyhľadávanie dokumentov a metadát – jednoducho a intuitivne.
Umožňuje jednoduché a intuitívne ovládanie, prehľadnú a elegantnú prezentáciu výsledkov vyhľadávania, podporu pre fazetové vyhľadávanie a plnú integráciu s ostatnými modulmi a aplikáciami.

Viac informácií

Integrácia na externé systémy

Integrácia základnej služby do konkrétneho externého systému podľa potrieb zákazníka.
Ide o doplnkovú službu na zákazku, ktorá poskytuje integráciu danej základnej služby na konkrétny externý systém podľa špecifických potrieb zákazníka. Služba je realizovaná na mieru.

Viac informácií

Mobilná aplikácia pre dokument manažment systém

Správa dokumentov v mobile a tablete prostredníctvom aplikácie pre iOS a Android.
Umožňuje jednoducho, bezpečne a z akéhokoľvek miesta využívať dokument manažment systém na tablete alebo mobile. Používateľ tak získa aj možnosť práce s dokumentmi v offline alebo online režime.

Viac informácií

Skenovanie, OCR (Optické rozoznávania znakov)

Prevod papierových dokumentov do elektronickej podoby.
Umožňuje konverziu papierových dokumentov do elektronickej formy. Zároveň v systéme ukladá sken dokumentu (obsah) spolu s jeho popisnými údajmi (metadátami). Služba podporuje online aj offline skenovanie ako aj spracovanie skenovaných dokumentov pomocou optického rozoznávania znakov (OCR).

Viac informácií

Máte záujem
o konkrétnu ponuku?

Máte záujem o ukážku riešenia alebo jeho funkčnosti?
Chceli by ste sa dozvedieť viac o možnostiach reflektujúcich potreby Vašej spoločnosti? Neváhajte nás kontaktovať!

+421 220 838 555

A problem was detected in the following Form. Submitting it could result in errors. Please contact the site administrator.