Spracovanie dovoleniek

Malé firmy

Home » iRegistratúra » Spracovanie dovoleniek

Riešenia pre elektronické spracovanie dovoleniek .

Riešenie pre podporu elektronického vytvárania, spracovania, úpravy, schvaľovania a prijímania dovoleniek.

Zamestnanci a ich nadriadení majú bezpečný prístup k informáciám o dovolenke bez toho, aby museli viesť podporné agendy alebo využívať prístup do ekonomického systému, kde sa spracováva posledná dovolenka zamestnanca. Riešenie sa zameriava na nahradenie papierového dokladu o čerpaní dovolenky elektronickým formulárom, rýchlejší elektronický obeh schvaľovania a ľahké spracovanie údajov o zamestnancovi po návrate z dovolenky v nadväznosti na dochádzkový a mzdový systém. K dispozícii sú prehľady, štatistiky naplánovanej dovolenky, prebiehajúce schvaľovacie procesy, využitie dovolenky a zvýšená systémová podpora pre užívateľov pri práci s dovolenkovými lístkami. Zo systému je tiež možné tlačiť výstupné zostavy podľa rôznych výberových kritérií.