Spracovanie zmlúv a dodatkov

Malé firmy

Home » iRegistratúra » Spracovanie zmlúv a dodatkov

Elektronizácia procesov uzatvárania zmlúv a dohôd.

Služba podporuje jednotlivé kroky spravovania a vykonávania zmien v zmluvách a dohodách v priebehu ich životného cyklu.

Služba ponúka bezpečný prístup k informáciám o zmluvách a dohodách pre zodpovedného zamestnanca a jeho nadriadeného bez toho, aby bolo nutné viesť podporné evidenčné agendy alebo pristupovať do ekonomického systému, kde je konečná zmluva a dohoda evidovaná.