iRegistratúra

Malé firmy

Home » iRegistratúra » iRegistratúra

Základná softvérová služba zabezpečujúca automatizovanú správu registratúry.

Vďaka certifikátu Ministrerstva vnútra SR o zhode s legislatívnymi požiadavkami zaručuje včasné spracovanie zmien a vďaka konektivite s Ústredným portálom verejnej správy umožňuje komunikáciu s úradmi.

Základná funkcionalita iRegistratúry:​
  • evidencia doručených záznamov vrátane skenovania papierových dokumentov, rozpoznávania (OCR) naskenovaných dokumentov a prevod do elektronickej verzie (podateľňa)
  • uloženie do nového alebo existujúceho spisu
  • podpora celého životného cyklu záznamov a spisov – od vzniku až po vyradenie
  • vedenie histórie spracovania na úrovni spisov a záznamov
  • efektívne vyhľadávanie na základe zvolených kritérií
  • podpora pre všetky evidenčné pomôcky, tlačové výstupy a spracovanie požadované legislatívou (ročné uzávierky)
  • podpora prístupových práv, registratúrneho plánu, organizačnej štruktúry