Spracovanie cestovných príkazov

Malé firmy

Home » iRegistratúra » Spracovanie cestovných príkazov

Elektronizácia procesov a spracovanie domácich a zahraničných cestovných príkazov.

Jednoduché elektronické spracovanie procesov a spracovanie tuzemských i zahraničných cestovných príkazov, poskytuje podporu pre jednotlivé kroky počas manažmentu cestovných príkazov alebo pri  vykonávaní zmien v procese rezervácie zdrojov – osôb, vozidiel – v priebehu spracovania.

V prípade prideľovania zdrojov a zabezpečovania technických činností pre potreby služobnej cesty je riešenie nadviazané na agendu Požiadavky na objednanie tovaru, prác a služieb a Požiadavky na dopravu.