Pracovné porady a úlohy

Malé firmy

Home » iRegistratúra » Pracovné porady a úlohy

Zjednodušenie správy životného cyklu pracovných úloh.

Služba prispieva k zjednodušeniu kontrolnej činnosti vedúcich pracovníkov a sprehľadňujú informácie o zadaných úlohách a ich riešeniach.

Služba zároveň podporuje a zjednodušuje plnenie pracovných úloh aj pre samotného riešiteľa v podobe prehľadu o plnení jeho pracovných úloh a porád.