Spracovanie podaní

Malé firmy

Home » iRegistratúra » Spracovanie podania

Spracovávanie podaní v súlade s regulačnými požiadavkami.

Služba zaisťuje procesné spracovanie podaní v súlade s požiadavkami právnych predpisov, uľahčuje sledovanie a dodržiavanie príslušných lehôt a poskytuje prehľad o všetkých spracovaných podaniach v organizácii. Modul je plne integrovaný s automatizovaným systémom spisovej služby a používa príslušné typy súborov na ukladanie a spracovanie podaní. Evidencia a komplexné spracovanie nasledujúcich typov podania:
  • sťažnosti
  • petícia
  • žiadosti o informácie
Táto služba je dostupná iba v kombinácii so službou iRegistratúra.