GDPR Suite

Registratúra

Home » Registratúra » GDPR Suite

Správa ochrany osobných údajov

Poskytuje komplexnú správu celého cyklu ochrany osobných údajov (GDPR) v oblasti správy zdrojových systémov.