EnterSearch

Registratúra

Home » Registratúra » EntSearch

Rýchle a sofistikované vyhľadávanie a spájanie informácií z rôznych dátových zdrojov.

EnterSearch je riešením, ktoré ponúka konsolidovaný pohľad nad dátami vo Fabasoft riešeniach. Spoznajte výhody produktu EnterSearch, ktoré pomôže zefektívniť prácu zamestnancov a optimalizovať chod spoločnosti.

Vlastnosti fulltextového vyhľadávača EnterSearch 

Plnohodnotná podpora slovenského jazyka

Natívna podpora slovenského jazyka s možnosťami vyhľadávania slov v rovnakom tvare, v akom sú použité v rámci dokumentácie.

Vyhľadávanie bez diakritiky a veľkostí písma
Vyhľadávanie slov bez použitia diakritiky alebo bez ohľadu na veľkosť použitého písma.

Podpora synonymických výrazov
Vyhľadávanie slov, ktoré obsahujú príbuzné tvary hľadaného výrazu (synonymá).

Zvýrazňovanie hľadaných výrazov
Zvýraznenie vyhľadávaného výrazu vo výsledkoch vyhľadávania.

Uplatnenie používateľských práv
Riadený prístup k dokumentom prostredníctvom vyhodnocovania prístupových práv používateľa v reálnom čase. Používatelia sa tak dostanú len k dokumentom, ktoré sú pre nich určené.

Radenie výsledkov vyhľadávania

Nastavenie vyhľadávania v EnterSearch podľa vlastných kritérií alebo zoradenie výsledkov vyhľadávania podľa relevancie.

Kontextové menu
Umožňuje vykonávanie akcie nad vyhľadanými objektami jednoducho a pohodlne. Súčasťou riešenia sú aj kontextové menu, ktoré sí integrálnou súčasťou Fabasoft riešení.

Náhľad na dokument
Zobrazovanie obsahu dokumentov a výsledkov vyhľadávania aj priamo vo Fabasoft.

Vyhľadávajte nad rôznymi zdrojmi
Podpora pre sadu rôznych systémov, nad ktorými je možné vyhľadávať:

  • Fabasoft od verzie 2023
  • Email – integrálna súčasť  vyhľadávača